Xin mọi người tư vấn giúp tôi về luật lao động?

Chồng tôi làm lái xe ở một công ty liên doanh được 1 năm 9 tháng, công ty đang hoạt động với 4 đầu xe, nhưng nay giảm 1 đầu xe nên chồng tôi được báo sẽ cho chấm dứt hợp đồng trước thời hạn, tôi muốn hỏi về chế độ công ty sẽ phải áp dụng trong trường hợp này thế nào , và nếu trong thời hạn 45 ngày đã được báo trước... hiển thị thêm Chồng tôi làm lái xe ở một công ty liên doanh được 1 năm 9 tháng, công ty đang hoạt động với 4 đầu xe, nhưng nay giảm 1 đầu xe nên chồng tôi được báo sẽ cho chấm dứt hợp đồng trước thời hạn, tôi muốn hỏi về chế độ công ty sẽ phải áp dụng trong trường hợp này thế nào , và nếu trong thời hạn 45 ngày đã được báo trước nhưng công ty cho nghỉ sớm hơn thì có phải thanh toán lương của 45 ngày này không?chồng tôi có được hưởng bảo hiểm thất nghiệp không ? có được thanh toán 2tháng lương chấm dứt hợp đồng do thu hẹp sản xuất không ?
Xin mọi người hãy tư vấn giúp tôi.
Tôi xin cảm ơn!
3 câu trả lời 3