Cho tôi hỏi việc này nhé,tôi bị ốm có đi viện,được tin mà công đoàn không tới nhà thăm hỏi mà đến khi tôi đi?

làm đến cơ quan lúc đó công đoàn mới cho quà tại cơ quan thì việc đó đúng hay sai ?xin ý kiến của các bạn nhé??
3 câu trả lời 3