Bức xúc chuyện gia đình mà tôi chỉ bất lực....?!?

bố tôi là người chuyên quyền ,độc đoán luôn muốn người khác phải theo ý mình kể cả mẹ tôi. cho dù có chính kiến như thế nào đi nữa thđeèu phải chấp nhận theo bố. hôm nay tôi phải làm một công việc mà tôi rất ghét đó là ngồi cân hàng cho bố khi tính toán tôi đã bị nhầm lẫn đôi chút thế là lấy đó làm chủ điểm bố tôi... hiển thị thêm bố tôi là người chuyên quyền ,độc đoán luôn muốn người khác phải theo ý mình kể cả mẹ tôi. cho dù có chính kiến như thế nào đi nữa thđeèu phải chấp nhận theo bố.
hôm nay tôi phải làm một công việc mà tôi rất ghét đó là ngồi cân hàng cho bố khi tính toán tôi đã bị nhầm lẫn đôi chút thế là lấy đó làm chủ điểm bố tôi nói đủ điều và coi thường khả năng của tôi. tôi biết mình sai nhưng tôi không dốt như bố tôi nghĩ. những cái tính toán cộng trừ nhỏ nhặt giờ có ai bắt một đứa trình độ đại học ngồi nhẩm để czí máy tính nó ngồi chơi không?
bố tôi tính bằngg máy tính mà bắt tôi tính tay . đó cũng là bình thường nhưng giờ đây dường như tôi thấy bố không có một chút nào tin tưởng ở tôi. con người có đôi làn sai sót cũng là hường tình nhưng bố không hiểu và chỉ lôi cái độc đoán chuyên quyền ra để chửi. tôi thây nản quá.......
xin mọi người cho tôi lời khuyên
Cập nhật: cho đến giờ này bố tôi không hề tin tưởng gì ở tôi. đã bao lần biết bố sai lè lè mà tôi đâu dám cãi. giờ tôi sắp đi học nữa sợ bố tức lên rồi không cho đi học tiếp thì........
Cập nhật 2: càng ngày tôi càng thấy sợ khi phải đối mặt với bố. làm gì tôi cũng bị áp lực từ bố. bố luôn nói là phải thử khả năng của tôi nhưng bố tôi luôn nói về những lỗi lầm của người khác thôi chứ không bao giờ nói được một lời động viên hay nói chung là cho qua những lỗi lầm của người khác mà nói thật là rỉa ráy đến kinh... hiển thị thêm càng ngày tôi càng thấy sợ khi phải đối mặt với bố. làm gì tôi cũng bị áp lực từ bố. bố luôn nói là phải thử khả năng của tôi nhưng bố tôi luôn nói về những lỗi lầm của người khác thôi chứ không bao giờ nói được một lời động viên hay nói chung là cho qua những lỗi lầm của người khác mà nói thật là rỉa ráy đến kinh khủng...
10 câu trả lời 10