"Xin người, người cứ gian dối nhưng người đừng rời xa tôi", đó là thứ tình cảm gì vậy?

5 câu trả lời 5