Chúng ta có thể hợp nhất các nước trên thế giới này thành 1 Quốc gia vĩ đại không và các nước sẽ trở thành các?

các nước sẽ trở thành các tỉnh lẻ. Như thế sẽ có các vấn đề sau: A- Về mặt thuận lợi: 1. Chiến tranh sẽ không còn xảy ra, vì các tỉnh không thể đánh nhau. 2. Dân chúng đi lại dễ dàng ko cần Pass Port như hiện tại đi từ tỉnh này qua tỉnh kia bình thường. 3. Ngôn ngữ thì từ xưa nay chúng ta vẫn dùng chung Eng... hiển thị thêm các nước sẽ trở thành các tỉnh lẻ. Như thế sẽ có các vấn đề sau:

A- Về mặt thuận lợi:

1. Chiến tranh sẽ không còn xảy ra, vì các tỉnh không thể đánh nhau.
2. Dân chúng đi lại dễ dàng ko cần Pass Port như hiện tại đi từ tỉnh này qua tỉnh kia bình thường.
3. Ngôn ngữ thì từ xưa nay chúng ta vẫn dùng chung Eng rồi không phải lo.
4. Khi thành 1 Quốc gia vĩ đại rồi thì chỉ còn loài người chiến đấu với người ngoài hành tinh.

B- Về mặt không thuận lợi :

Xin ý kiến trả lời của các chính trị gia. Chân thành cám ơn vì mục đích chung của nhân loại.
11 câu trả lời 11