Chính sách thương mại của việt nam?

từ năm 1986 đến 2010 việt nam đã thục hiện những chính sách ngoại thương nào và các cam kết của việt nam khi gia nhập WTO.
5 sao cho ai trả lời chính xác và nhanh nhất
2 câu trả lời 2