cong chua 9x đã hỏi trong Khoa học Tự nhiênToán học · 1 thập kỷ trước

Giúp mình làm mấy bài này vs!!!?

1. Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Biết AB = 4cm; CH = 2 căn 2 cm. Khi đó AH bằng: ???

2. Cho tam giác ABC cân tại A, đường cao ứng với cạnh đáy dài 15,6 cm, đường cao ứng với cạnh bên dài 12cm. Tính BC.

3. Cho tam giác ABC có AB = 6cm ; AC = 8cm.Các đường trung tuyến BD và CE vuông góc với nhau.Tính BC.

2 Câu trả lời

Xếp hạng
 • dragon
  Lv 5
  1 thập kỷ trước
  Câu trả lời yêu thích

  1) gọi x là chiều dài của AH

  áp dụng định lý pytago trong tam giác vuông ABH có

  BH=√(16-x²) (1)

  áp dụng hệ thức lượng trong tam giác ABC có

  BH = x²/(2√2) (2)

  từ 1 và 2 => √(16-x²) = x²/(2√2)

  giải pt này ra ta đc x=2√2

  vậy => AH = 2√2

  bài 2) gọi AK ⊥ BC và BH⊥AC

  xét 2 tam giác AKC và tam giác BHC có góc C chung=> 2 tam giác này đồng dạng vớinhau

  =>AK/BH = AC/BC

  =>13/10 = AC/BC

  => AC/KC = 13/5=>KC/AC=5/13

  => góc C=67,38....⁰ ( cái độ này dài nên ko viết nhiều)

  => BC=12/(sin góc C)

  => BC =13 ( cái này bấm máy tính là ra)

  3) ây da cái bài này đang suy nghĩ khi nào làm ra thì spam lên cho

 • 5 năm trước

  giup minh vs

  tính độ dài cạnh BC của tam giác ABC cân tại A.Biết đường cao ứng với cạnh đáy bằng 15,6cm và đường cao ứng với cạnh bên bằng 12cm.

Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.