Hãy mô tả thuật toán giải các bài toán sau bắng cách liệt kê hoặc bằng sơ đồ khối?

1) cho N và dãy số a1 ,........, an , hãy tìm giá trị nhỏ nhất (Min) của dãy đó
2) tìm nghiệm của phương trình bậc 2 tổng quát : ax2 + bx + c = 0
GIÚP MÌNH NHA LÁT NỮA MÌNH PHẢI NỘP ZỒI
2 câu trả lời 2