Ai giúp em giải đáp thắc mắc về Facebook với?

Em muốn đưa link face của bạn em lên status của em nhưng em chẳng bjk làm sao hết. Ví dụ như face bạn em tên là sena nhé, em muốn đưa link tới face của nó, nhưng link đó vẫn giữ tên là sena (nó giống như hyperlink trong word ấy ạ). Các bác biết thì giúp em với nhaz :)
2 câu trả lời 2