Hãy nhập vai Uy-lít-xơ để kể lại cảnh nhận mặt của Uy-lít-xơ và Pê-nê-lốp trong đoạn trích Uy-lít-xơ trở về?

giúp em với...thứ hai tuần này em cần nộp bài rồi.. help me!
3 câu trả lời 3