Tại sao có ADN trần ? Plasmid có vai trò gì đối với vi khuẩn ? Con người đã ứng dụng plasmid như thế nào ?

Mình kiếm quài trên google mà không thấy , có bạn nào biết share cho mình với :) cho mình cái nguồn luôn nhaz , tks kìu :)
2 câu trả lời 2