Cho tôi hỏi tại sao khi đăng nhap vào yahoo t.com và yahoo.com.vn lại như nhau?

cho tôi hỏi tại sao khi đăng nhap vào yahoo thì tôi thấy với cùng một tên nick như là (haiconmeo@yahoo.com) và (haiconmeo@yahoo.com.vn) lại như nhau vậy hả các bác
2 câu trả lời 2