Khi dùng KAV quyét,phát hiện : C:\WINDOWS\system32\macromed\F... ở mức độ rất nguy hiểm?

PC của tôi cài WinXP SP3 cập nhật đầy đủ từ Microsoft, KAV có bản quyền. Xin Quý anh, chị trợ giúp cách khắc phục. Có xóa File đó đwợc không ? Xin cảm ơn trước.
3 câu trả lời 3