Cho mình hỏi về máy tính chút?

máy mình mới cài lại win,hôm đầu tiên lên mạng vẫn bình thường nhưng giở mình lên mang thì chẳng thể xem bất kỳ hình ảnh nào cả,vào download phần mềm thì cũng chẳng thấy được đường link,vậy là sao nhỉ
6 câu trả lời 6