Powerpoint lý nâng cao lớp 11 bài 19?

em cần kiếm bài powerpoint vật lý nâng cao lớp 11 bài 19:Dòng điện trong chất điện phân.Định luật Faraday để tham khảo
1 câu trả lời 1