Có ai đang dùng internet của mega k?

sao máy tính của mình lúc lên mạng rất nhanh có khi lại k lên được,cứ vài phút lại bị rớt mạng,biểu tượng conection cũng bị mất.nhìn qua modem thì chỉ có đèn lan sáng,sau đó modem khởi động lại từ đầu.máy mình lại mới cài win nên k biết do lỗi mạng hay do máy của mình nữa
4 câu trả lời 4