Thế là dừng bắn pháo hoa rồi nhé?để ủng hộ bão lụt đấy.các bạn nghĩ sao?

19 câu trả lời 19