Bạn nào giúp mình tìm thông tin để trả lời bài tập nè với?

Tại sao trong liên minh giữa giai cấp công nhân với nông dân trí thức cần quan tâm đến lợi ích của nông dân Việt nam
1 câu trả lời 1