Tôi hận tôi hận hận lắm có ai thấu hiểu lòng tôi?

Tôi lấy chồng cách đây đã 15 năm lúc đó tôi 28 tuổi còn chồng lúc đó mới 21 tuổi thôi. Mọi trong gia đình anh ấy và gia đình tôi không chấp nhận cuộc hôn nhân này nên họ ngăn cản nhưng chúng tôi vì quá yêu nhau nên chúng tôi quyết định đến với nhau. Nhà chồng tôi và nhà tôi cũng khá giả nhưng chúng tôi không hưởng... hiển thị thêm Tôi lấy chồng cách đây đã 15 năm lúc đó tôi 28 tuổi còn chồng lúc đó mới 21 tuổi thôi. Mọi trong gia đình anh ấy và gia đình tôi không chấp nhận cuộc hôn nhân này nên họ ngăn cản nhưng chúng tôi vì quá yêu nhau nên chúng tôi quyết định đến với nhau. Nhà chồng tôi và nhà tôi cũng khá giả nhưng chúng tôi không hưởng gì hết và chúng tôi làm từ đầu, chồng tôi đi làm 2 Job anh ta là kỹ sư làm việc cho city( thành phố) ngoài việc đó anh ta còn phải làm manager partime cho một tiệm bán phone vì quá cực nên nhìn tiều tụy dù là nhỏ hơn tôi 7 tuổi nhưng nhìn anh già hơn tôi. Tôi chỉ ở nhà trông con thôi chúng tôi có 3 con, anh rất thương tôi, nhưng quá cực nên một trên đường lái xe về anh đã vĩnh viễn ra đi sau đi một người say rượu đụng phải và tôi bây đã là góa phụ, tôi hận bên nhà chồng tôi rồi hận gia đình tôi, vì họ chẳng giúp gì chúng tôi nên bây giờ tôi mất chồng. Tôi được tiền bảo hiểm của hãng rồi nhân thọ rất nhiều, nhưng tôi đã mất đi một người chồng tốt, tôi buồn lám chán đời lắm, nhiều lúc muốn quyên sinh, nhưng vì mấy đứa con tôi phải cố gắng sống để nuôi chúng nên người, nhưng tôi rất hận
9 câu trả lời 9