Thuật toán (tin học 10)? mong nhận được lài giải chính xác?

viết thuật toán tìm tổng:
s = 1/2 + 1/3 + 1/4,........,+1/n
Cập nhật: các bạn giải theo cách lớp 10 cho mình dễ hiểu nha
VD:
bước 1: nhập n
bước 2: .......
......
3 câu trả lời 3