Cho minh hoi ve phan mem Total video converter?

minh da tai xong phan mem nay nhung chua biet su dung the nao. ai biet xin chi giup minh zoi. Thánk truoc.
2 câu trả lời 2