Vì sao nhóm máu O là nhóm máu chuyên cho còn nhóm máu AB là nhóm máu chuyên nhận?

Vì sao nhóm máu O là nhóm máu chuyên cho còn nhóm máu AB là nhóm máu chuyên nhận ???

8 Câu trả lời

Xếp hạng
 • 10 năm trước
  Câu trả lời yêu thích

  ta da biet trong nhom mau AB ko co ca A&B,anh fa va beta nen no o gay ket dinh hong cau con nhom mau O .t heo giai thiet nhu khi truyen mau ta truyen tu tu nen ko gay ket dinh . DAY LA DIEU CO BAN chuc ban hoc gioi!

  (Các) Nguồn: www.abc.com.vn
  • Commenter avatarĐăng nhập để trả lời câu hỏi
 • Ẩn danh
  5 năm trước

  1. Nhóm máu O: hồng cầu ko có cả A và B, huyết tương có cả a và b nên khi truyền nhóm máu này cho nhóm máu nào cũng ko bị kết dính.

  2. Nhóm máu AB: hồng cầu có cả A và B, huyết tương ko có a và b nên khi truyền các nhóm máu khác cho nhóm máu AB thì sẽ ko bị kết dính.

  • Commenter avatarĐăng nhập để trả lời câu hỏi
 • 3 năm trước

  tham khảo ở đây nhé đúng đấy

  • Commenter avatarĐăng nhập để trả lời câu hỏi
 • 3 năm trước

  ta da biet trong nhom mau AB ko co ca A&B,anh fa va beta nen no o gay ket dinh hong cau con nhom mau O .t heo giai thiet nhu khi truyen mau ta truyen tu tu nen ko gay ket dinh . DAY LA DIEU CO BAN chuc ban hoc gioi!

  • Commenter avatarĐăng nhập để trả lời câu hỏi
 • Bạn nghĩ gì về những câu trả lời này? Bạn có thể đăng nhập để bình chọn cho câu trả lời.
 • 5 năm trước

  Vì nhóm máu O hồng cầu không có cả a và b thì sẽ kết dính với ampa và beta nên nhóm máu O la chuyên cho

  Vì nhóm máu AB huyết tương không có cả a và b thì sẽ không kết dính với kháng nguyên a và b nên nhóm máu AB là chuyên cho

  • Ngoc5 năm trướcBáo cáo

   ab la chuyen nhan

  • Commenter avatarĐăng nhập để trả lời câu hỏi
 • Ẩn danh
  10 năm trước

  Nhóm máu O là nhóm máu chuyên cho vì trg nhóm máu O chỉ có kháng thể, ko có kháng nguyên nên khi truyền cho các nhóm máu khác kháng thể ko đủ để gây kích thích cho cơ thể nên ko kết dính hồng cầu ng` nhận.

  Nhóm máu AB là nhóm máu chuyên nhận vì trg nhóm máu AB chỉ có kháng nguyên, ko có kháng thể nên khi truyền cho các nhóm máu khác sẽ gây kích thích cơ thể, kết dính hồng cầu.

  (Kháng thể là anpha, beta. Kháng nguyên là A, B)

  • Commenter avatarĐăng nhập để trả lời câu hỏi
 • 10 năm trước

  Để truyền máu khi cần. Cụ thể là: Nhóm máu O có thể truyền cho cả 4 nhóm ( nghèo mà vị tha nhất ) nhưng lại chỉ nhận được nhóm của mình là O. Ngược lại AB có thể nhận được cả 4 nhóm (giàu mà vị kỷ nhất) nhưng chỉ truyền được cho nhóm của mình là AB. Còn 2 nhóm A, B thì vừa phải, nghĩa là nhận 2 và cho cũng 2, cụ thể là nhóm A nhận được A và O nhưng cũng cho được A và AB. Nhóm B nhận được B và O, cũng cho được B và AB.

  • Commenter avatarĐăng nhập để trả lời câu hỏi
 • Ẩn danh
  10 năm trước

  Vì nhóm máu O có thể cho máu cho bất kì người nào

  Ngược lại nhóm máu AB nhận máu của tất cả nhóm máu khác và cả nhóm máu AB

  Mấy cái này do yếu tố kháng nguyên trong hồng cầu và kháng thể trong huyết tương

  • Commenter avatarĐăng nhập để trả lời câu hỏi
Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.