Xin hỏi !!!!!!! <<<<<<<<>>>>>>>?

Bài 1 : Viết đoạn chương trình kiểm tra tính phân tách được của 1 bộ mã nhị phân nhập vào từ bàn phím .( viết = ngôn ngữ C )
Cập nhật: các bạn nhiệt tình giúp mình nhé (mình chỉ biết có passcal, delphi.. chứ C hay VB tì chịu)
cám ơn các bạn thật nhiều
Cập nhật 2: -------------
hjx, thật sự anh cũng ko hiểu luôn (mà ko hiểu thì mới hỏi, hjhj) - một người bạn hỏi, mà mình ko biết, thật là ngại
5 câu trả lời 5