Đùa Hay ý Gì Đây hả trời?

E Quen 1 Bạn Gái Dc. Hơn 2 Tháng. Ngày Nào Cũng Nt Nc.. và 3 ngày thì gặp nhau 1 lần ...
Và đột nhiên Chiều Nay .. Bạn ý Nhắn tin Cho E Bảo là : t bắt đầu tán cậu rồi đấy.... Cậu làm Ng iu t nhé .., Sax .. E Hok Bjk Kiểu Gì Nữa >. Nên Hok NHắn tin lại. liệu bạn ấy Nói Thật hay Đùa Vậy??????
12 câu trả lời 12