Đùa Hay ý Gì Đây hả trời?

sax hwa Bảo Mình Làm Ng iu... thế Mà Nge Lời mấy AE Yahoo... rủ Nó đi Chơi .. Thế Mà ôi Giời... Nó Bảo .. Đúng 1 câu ... Làm Gì Thì Làm ... Xem ra Bị Đùa rồi .... hjxhjxhjx
2 câu trả lời 2