Làm thế nào để khi xào, rau muống ko bị quắt lại mà vẫn xanh giòn?

Cập nhật: Làm thế nào để khi xào, rau muống ko bị quắt lại mà vẫn xanh giòn?Giải thích hiện tượng theo sinh học? hì
5 câu trả lời 5