Khoản Nợ "khổng lồ" của Vinashin có thể thu hồi được không?

Vinashin lỗ trên 100.000tỷ (ĐBQH-Thuyết); mỗi công dân VN từ em bé đến cụ già phải gánh nợ cho "con tàu chìm Vinashin" gần 1.500.000đ!!!. Theo bạn, có thể thu hồi được khỏan Nợ này không? Mình nghĩ số tiền đó không thể "không cánh mà bay" được: "Nợ" túi này thì "Có" ở túi... hiển thị thêm Vinashin lỗ trên 100.000tỷ (ĐBQH-Thuyết); mỗi công dân VN từ em bé đến cụ già phải gánh nợ cho "con tàu chìm Vinashin" gần 1.500.000đ!!!. Theo bạn, có thể thu hồi được khỏan Nợ này không?
Mình nghĩ số tiền đó không thể "không cánh mà bay" được: "Nợ" túi này thì "Có" ở túi khác mà thôi, đó là tất yếu. Vấn đề còn lại, theo bạn làm thể nào để lôi các "túi Có" này ra ánh sáng; thu lại nợ (để con cháu sau này nó không "đào mồ" chúng ta?
15 câu trả lời 15