Có khi nào người đàn ông trong bạn yêu người đàn bà trong bạn. Điều này có thể xảy ra không ?

http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=72ugFdB...

Nếu xảy ra thì sẽ ra sao nhỉ ?
6 câu trả lời 6