Hồ thủy điện xã lũ, gây thiệt hại về người và của! Ai phải chịu trách nhiệm bồi thường?

Mấy đợt lũ gần đây ở các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngải, Hà Tỉnh ... đều có nguyên nhân từ việc xã lũ hoặc vỡ đê thủy điện gây thiệt hại lớn về người và của của các tầng lớp nhân dân nhưng chưa thấy cơ quan, đơn vị nào nhận trách nhiệm bồi thường!?. Khác với hồ thủy lợi dùng để điều tiết nước và cắt lũ khi cần; Hồ Thủy... hiển thị thêm Mấy đợt lũ gần đây ở các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngải, Hà Tỉnh ... đều có nguyên nhân từ việc xã lũ hoặc vỡ đê thủy điện gây thiệt hại lớn về người và của của các tầng lớp nhân dân nhưng chưa thấy cơ quan, đơn vị nào nhận trách nhiệm bồi thường!?. Khác với hồ thủy lợi dùng để điều tiết nước và cắt lũ khi cần; Hồ Thủy điện chủ yếu thuộc các đơn vị kinh doanh Điện; quy mô tích nước của Hồ thủy điện không lớn chủ yếu để phát điện nên khi có mưa nhiêu phải "xã lũ vô tội vạ" dẫn đến lũ tàn phá vùng hạ lưu. Các Cty kinh doanh điện, bán điện thu lợi; tại sao khi gây thiết hại cho dân lại không chịu bồi thường thỏa đáng?
Cập nhật: Mới đây nhất là lũ ở tỉnh Phú Yên.
Cập nhật 2: - Các Hồ thủ điện nhỏ, theo kiểu "bậc thang" ở khu vực Miền Trung (trên một dòng sông có cả chục đập thủy điện) chỉ dùng để phát điện, không có chuyển để cắt lũ. Như vậy không thể bảo là tại "trời" được!
3 câu trả lời 3