Tiền Tệ Và Câu Hỏi Ai Giải Đáp Dùm?

Mình Không chú ý đến câu hỏi này nhưng hôm nay ăn cơm có người hỏi tao sao nhà nước không sản xuất tiền cho nhân dân mà fải bắt dan tự làm, tại sao nhà nước ta không sản xuất tiền giả nhưng lại là tiền thật có thể tiêu thu trên khắp thế giới cho nhân dân, mà không để các nước khác biết như vậy chẳng há là sẻ giàu... hiển thị thêm Mình Không chú ý đến câu hỏi này nhưng hôm nay ăn cơm có người hỏi tao sao nhà nước không sản xuất tiền cho nhân dân mà fải bắt dan tự làm, tại sao nhà nước ta không sản xuất tiền giả nhưng lại là tiền thật có thể tiêu thu trên khắp thế giới cho nhân dân, mà không để các nước khác biết như vậy chẳng há là sẻ giàu hơn sao, Ai hiểu giải thích rỏ dùm mình thank
3 câu trả lời 3