Phân tích câu ca dao?

Phân tích câu ca dao?
"Gió đưa cành trúc la đà
Tiếng chuông Thiên-Mụ canh gà Thọ Xương
Mịt mù khói tỏa ngàn sương
Nhịp chày Yên Thái mặt gương Tây Hồ"
cách đây 1 năm
2 câu trả lời 2