Thay đổi mật khẩu truy cập Wifi; Bạn nào biết xin chỉ giúp cho mình với? Cảm ơn nhiều!?

Mình mới lắp wireless route (WR) D-LINK 615 chuẩn N tại nhà; Nhân viên cty bán WR đã cài đặt wifi và đặt luôn mật khẩu truy cập cho mình. Nay, mình thấy mật khẩu này không an toàn lắm nên muốn đổi lại mật khẩu khác. Bạn nào biết chỉ giúp mình với. (Mình có vào địa chỉ web của D-link nhưng mình không biết cách thao... hiển thị thêm Mình mới lắp wireless route (WR) D-LINK 615 chuẩn N tại nhà; Nhân viên cty bán WR đã cài đặt wifi và đặt luôn mật khẩu truy cập cho mình. Nay, mình thấy mật khẩu này không an toàn lắm nên muốn đổi lại mật khẩu khác. Bạn nào biết chỉ giúp mình với. (Mình có vào địa chỉ web của D-link nhưng mình không biết cách thao tác thế nào cả).
Cảm ơn nhiều.
2 câu trả lời 2