Viết một đoạn văn về quê hương?

giúp mình viết một đoạn văn về quê hương với...(biểu cảm thì tốt quá tại mình đang học biểu cảm)
11 câu trả lời 11