Viết một đoạn văn về quê hương?

giúp mình viết một đoạn văn về quê hương với...(biểu cảm thì tốt quá tại mình đang học biểu cảm)
9 câu trả lời 9