Trong tình yêu và hôn nhân có cần sự lựa chọn đối tượng không?

Mình thấy rất, rất nhiều bạn trẻ đều nói tình yêu - hôn nhân là tự nguyên "theo sự mách bảo của con tim". Nhưng trong cuộc sống (từ xưa đến nay) rõ ràng không phải như vậy! Theo bạn, trong tình yêu và hôn nhân có cần phải chọn lựa "đối tượng " hay không? và tiêu chí để chọn lựa?
16 câu trả lời 16