Excel của mình khi làm xong lưu lại chạy rất lầu. không biết bị lỗi gì có ai giúp vói. cám ơn?

càng sớm càng tôt các bác nhé
3 câu trả lời 3