Sự độ lượng - ai có quyền phán xét?

“Chồng chết, con chết, làm sao tôi sống được” – đó là lời mẹ tử tù Nguyễn Đức Nghĩa tại phiên xử phúc thẩm ngày 11/11. Trước hoàn cảnh quá bất hạnh của người mẹ tử tù, một số ý kiến cho rằng gia đình nạn nhân nên xin giảm án cho Nghĩa, vì theo nhận định của các luật sư trước đó, đây là cách duy nhất Nguyễn Đức... hiển thị thêm “Chồng chết, con chết, làm sao tôi sống được” – đó là lời mẹ tử tù Nguyễn Đức Nghĩa tại phiên xử phúc thẩm ngày 11/11. Trước hoàn cảnh quá bất hạnh của người mẹ tử tù, một số ý kiến cho rằng gia đình nạn nhân nên xin giảm án cho Nghĩa, vì theo nhận định của các luật sư trước đó, đây là cách duy nhất Nguyễn Đức Nghĩa có thể thoát án tử hình.

Bạn có cho rằng chúng ta có quyền phán xét hay bình luận gì về hành động của phía gia đình nạn nhân hay không? Có ai có quyền đòi hỏi lòng độ lượng từ gia đình nạn nhân?
Cập nhật: Tham khảo từ một vụ án khác: "Lòng độ lượng" - http://vn.news.yahoo.com/tto/20101111/tp...
Cập nhật 2: Bài viết về mức án của Nguyễn Đức Nghĩa: "Y án tử hình với Nguyễn Đức Nghĩa" - http://vn.news.yahoo.com/vne/20101110/tp...
3.502 câu trả lời 3502