Làm luật là gì bạn nào biết giúp mình với?

XEđang đi trên đường CS vẫy dừng xe vào làm luật .....xe tiếp tục đi.Mình thắc mắc hỏi tài xế ,họ nói "làm luật là làm luật" mình không hiểu bạn nào biết giải thích cho mình/
Cập nhật: mình sống ở hà đông,hàng ngày hít buụi đường 6.đã là một quận của thủ đô,nhưng hàng ngày xe tải chở đất chạy ầm ầm,vãi tung toé....đề nghị cảnh sát có biện pháp khắc phục hiện tượng này.
2 câu trả lời 2