Tôi nhát quá phải không...?

Giá như tôi có thể tâm sự như các bạn. Giá như tôi có thể nói ra được nỗi buồn trong lòng. Giá như tôi đừng tự gặm nhấm nỗi buồn một mình như cách tôi thường làm. Giá như tôi không tự đặt ra câu hỏi để rồi đi tìm lời giải đáp cho chính tôi. Giá như tôi không có những quan... hiển thị thêm Giá như tôi có thể tâm sự như các bạn.
Giá như tôi có thể nói ra được nỗi buồn trong lòng.
Giá như tôi đừng tự gặm nhấm nỗi buồn một mình như cách tôi thường làm.
Giá như tôi không tự đặt ra câu hỏi để rồi đi tìm lời giải đáp cho chính tôi.
Giá như tôi không có những quan niệm, những định kiến về tình yêu cho riêng tôi.
Tham gia 4rum, tham gia fb, tham gia yhđ vì điều gì? Chỉ để mong người ấy để ý tới tôi, thấy tôi đã thay đổi...Rốt cục mơ chỉ là mơ. Người ta để ý tới tôi làm gì? Lấy lý do gì để người ta để ý chứ?
Trong khi đó tôi lại nhát, tự ti. Lấy khoảng cách, tuổi tác... để bào chữa cho sự NHÁT của mình...Giá như...?

Một sự thật. Thật sự tôi không có đủ niềm tin!
13 câu trả lời 13