Mua quà gì đầy ý nghĩa đây?

sn của một người bạn cũng thân, nhưng cuối năm nay bạn ấy đi xa goy, ko bít khi nào sẽ được gặp lại. sn này là cuối cùng rồi vậy nên mua gì tặng cho thật ý nghĩa đây???
11 câu trả lời 11