Khả năng thanh khoản là gì ? (5 Sao cho bạn trả lời chính xác)?

Mất khả năng thanh khoản của các tập đoàn tài chính là sao ?
Mong các bạn trả lời gấp dùm !
Super Thank ! ^^
5 câu trả lời 5