Ghi thêm "ngành nghề kinh doanh của Cty" vào Hóa đơn đặt in (P) có được không?

Trong tờHóa đơn đặt in (P) cho năm 2011; ngoài LOGO, mình muốn ghi thêm phía dưới tên Doanh nghiệp (ở góc trên bên trái) : ngành nghề KD (theo ĐKKD) của Cty vừa để quảng bá thương hiệu, ngành nghề, vừa là cách tránh lợi dụng, làm giả hóa đơn, như vậy có được không? Minh có tham khảo vài đơn vị in HĐ' nhưng họ... hiển thị thêm Trong tờHóa đơn đặt in (P) cho năm 2011; ngoài LOGO, mình muốn ghi thêm phía dưới tên Doanh nghiệp (ở góc trên bên trái) : ngành nghề KD (theo ĐKKD) của Cty vừa để quảng bá thương hiệu, ngành nghề, vừa là cách tránh lợi dụng, làm giả hóa đơn, như vậy có được không? Minh có tham khảo vài đơn vị in HĐ' nhưng họ trả lời khác nhau (nơi thì bảo được, nơi không!). Bạn nào đã in hoặc đang thiết kế mẫu HĐ để đặt in, xin tư vấn giúp mình. Cảm ơn nhiều.
1 câu trả lời 1