SOS...giúp giải bài này với các bạn?

Trăm bó cỏ, trăm con trâu, trâu đứng ản 5, trâu nằm ăn 3, trâu già 3 con 1 bó. Hỏi : Trâu đứng? trâu nằm?trâu già?
4 câu trả lời 4