Các bác ơi cho em hỏi tí nhé ?

Thế giới có tới 5 hay 6 tỉ người... có phải các tôn giáo chỉ dạy có vấn đề không ? sao lại kẹt lại ở đây đông thế ?
ở Phật giáo ...thì về nếp bàn...Thiên Chúa ...thì về Thiên Quốc...v.v..
tại sao lại bị kẹt ?
nếu không thì tại sao thế giới càng ngày càng đông ?
cảm ơ trước nhé ...
Cập nhật: Các bác trả lời hay quá...nhưng em muốn biết là chủ yếu bị kẹt ở điểm nào ? để khắc phục...
19 câu trả lời 19