Bài hát "say tình" của ca sĩ đàm vĩnh hưng viết từ nhạc ngoại. có ai biết bài hát nhạc ngoại đó tên gì không?

ai biết trả lời dùm mình với nhé .!! cảm ơn.
1 câu trả lời 1