Tại sao phái nử được tiếng là "kính đáo" hơn nam giới nhưng lại luôn 'khoe hàng' (cơ thể) của mình?

Ở mọi lúc, mọi nơi?
Cập nhật: Sorry! "kín đáo"
14 câu trả lời 14