Có phải con gái yêu thương cha mẹ hơn con trai không?

Mình thấy con gái (khi còn ở với cha mẹ và cả sau khi đi lấy chồng) đều hết lòng thương yêu, chăm sóc cha mẹ; còn con trai lại có vẻ "nhạt nhẻo" hơn; nhất là sau khi đã lập gia đình. Trong lúc đó, cha mẹ thường muốn sinh con trai hơn con gái. Vì sao vậy?
Cập nhật: Mình chợt nghĩ phải chăng do con gái khi còn ở với cha mẹ thì cha mẹ quan tâm hơn vì nghĩ rằng con gái chỉ sống với gia đình mình một thời gian rồi phải về nhà người khác. Còn con gái khi lấy chồng,rồi sinh con nuôi dưởng con cái mới thấy hết nổi khổ cực của cha mẹ mình nên càng thương cha mẹ hơn?
17 câu trả lời 17