Chiến tranh thế giới thứ 3, liệu có thể xảy ra không?

Khi nhà tiên tri lừng danh Vanga nói chiến tranh thế giới thứ 3 sẽ xảy ra vào tháng 11/2010. Hôm nay là ngày 30/11/2010 rồi tôi vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Hay cuộc bắn phá của Triều tiên và Hàn Quốc vào trung tuần vừa rồi là sự khởi đầu. Liệu nhà tiên tri có tiên đoán sai?? Còn đối với tôi cũng hy vọng điều đó... hiển thị thêm Khi nhà tiên tri lừng danh Vanga nói chiến tranh thế giới thứ 3 sẽ xảy ra vào tháng 11/2010.
Hôm nay là ngày 30/11/2010 rồi tôi vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Hay cuộc bắn phá của Triều tiên và Hàn Quốc vào trung tuần vừa rồi là sự khởi đầu. Liệu nhà tiên tri có tiên đoán sai?? Còn đối với tôi cũng hy vọng điều đó sai, tôi yêu hòa bình và muốn mọi người dân trên trái đất cũng được sống hòa bình.
12 câu trả lời 12