Tất cả trcười đó vui thô ca vào đây , câu này phải thực hiện lần 2 đấy .?

Không nói dài nữa , giải quyết việc này đã . Đầu tiên mọi người phải vào để độc 2 trang này trước đã : http://vn.docs.yahoo.com/info/terms/ http://vn.answers.yahoo.com/info/community_guidelines nếu như ko gửi khiếu nại được thì hãy gửi email trực tiếp đến ... hiển thị thêm Không nói dài nữa , giải quyết việc này đã . Đầu tiên mọi người phải vào để độc 2 trang này trước đã :
http://vn.docs.yahoo.com/info/terms/
http://vn.answers.yahoo.com/info/communi...


nếu như ko gửi khiếu nại được thì hãy gửi email trực tiếp đến :
vn-answers-abuse@cc.yahoo-inc.com


Lưu ý rằng càng ít người gửi thu càng tốt tránh trường hợp KN quá nhiều xảy ra .
-trong đơn KN phải ghi rõ địa chỉ email, ko cần mật khẩu, lý do khiếu nại , ví dụ như :
kính gửi BCSKH Yahoo VN ( ko nên viết tắt) hiện nay trên CĐ yahoo hỏi đáp mục tc+ đv có rất nhiều người đã bị xoá câu hỏi , câu trả lời vì lý do vi phạm NTCD mà trong khi đó tất cả ko ai vpntcd đó là ....@yahoo.com và người có nick name : ................................ Email là :....của người triệu phú chăng hạn đã bị xóa hay bị khoá trong ngày hôm nay chẳng hạn , ................................ Rất mong yahvn xem xét , đánh giá lại , kích hoạt lại , đang lại câu hỏi , tr lời đã bị xoá và cán thiết phải có một hay nhiều tiết chế ngân chận những kể sáu , lợi dụng bcvp để trả thuy thu do cá nhân ... Rất mong yahvn xem sét và sòm mang lại sự yên tâm cho cộng đồng yah hỏi đáp nói chung và TCđv + thơ ca ....nói riêng ,
Xin chào và xin cảm ơn .
Dày là lần đầu tiên tố có thể giúp all các bạn , hãy lưu trang này lại vì có thể nó cũng ko " sống được " qua hôm nay dau .
Chúc các bạn mà mắn và thành công .( mình viết bằng đtdd nên chỗ nào sai thì "sửa" giùm nhé .
Cập nhật: Việc bị bcvp quá nhiều sẽ dẫn đến việc tài khoản yahoo bị tạm ngưng , khoá và bị xoá vĩnh viễn Nhung à ,
cubi cũng mong cho mọi chuyện tốt đẹp trở lại , sẽ có thêm nhiều niềm vui hp chú ko phải những ưu tư mênh mong thế này .
15 câu trả lời 15