ý kiến của bạn về vụ wikileaks và Julian Assange ?

mình phản đối wikileak và J.A, hành động của họ là vô trách nhiệm, ngạo mạn và thách thức thế giới...
6 câu trả lời 6