Những ai đừng đằng sau việc tăng LS tiền gửi đến 17% của các Ngân hàng thương mại?

Tôi thấy có ai đó ở NHNN đã tiếp tay hoặc cố ý làm ngơ cho việc các ngân hàng đua nhau tăng LS tiền gửi (17%). Với LS huy động như vậy thì LS cho vay chắc chắc không dưới 20%/năm (LS tăng gần 50% so vơi LS quy định của NHNN) . Các cơ sở vay để SXKD phải hạch toán lãi vay này vào giá thành HHDV; cộng với việc giá... hiển thị thêm Tôi thấy có ai đó ở NHNN đã tiếp tay hoặc cố ý làm ngơ cho việc các ngân hàng đua nhau tăng LS tiền gửi (17%). Với LS huy động như vậy thì LS cho vay chắc chắc không dưới 20%/năm (LS tăng gần 50% so vơi LS quy định của NHNN) . Các cơ sở vay để SXKD phải hạch toán lãi vay này vào giá thành HHDV; cộng với việc giá NVL đầu vào tăng cao do tỷ giá ngoại tệ... Bạn có nghĩ là kinh tế VN đang trở về thời kỳ "lạm phát phi mã" của thập kỹ 80 không?
2 câu trả lời 2